Leerlingen denken mee met verkeersveiligheid

In de afgelopen maanden heeft een werkgroepje van vier vierdejaarsleerlingen van de locatie Umbriëllaan de soms slechte verkeersveiligheid van de Umbriëllaan onderzocht en daar vlogs van gemaakt. Dit is een vervolg van het burgerschapsproject van vorig jaar, waarin zij zelf contacten hebben gelegd met ambtenaren en politici van Dijk en Waard. De leerlingen hebben in deze blogs ook docenten geïnterviewd en ideeën bedacht om de veiligheid te verbeteren.

Kortgeleden zijn hun ideeën aan twee beleidsmedewerkers van Dijk en Waard gepresenteerd en de beleidsmedewerkers waren onder de indruk. In april gaan de leerlingen met hun docent maatschappijleer naar het stadskantoor om in gesprek te gaan met de ambtenaren en eventueel een wethouder. Daarna kunnen ideeën worden omgezet in beleid.

Al met al prachtig om te zien hoe onze leerlingen zich inzetten voor het algemeen belang en erin slagen om met politieke participatie de lokale overheid te bereiken en beïnvloeden!