Heel fijn dat u interesse heeft om uw kind aan te melden voor onze school. In maart houden wij inschrijfavonden voor aanmeldingen voor het volgend schooljaar. Wilt u uw kind tussentijds aanmelden of heeft u de inschrijfavonden gemist dan vult u het inschrijfformulier in en stuurt deze per post (Bergmolen 13, 1703 NX Heerhugowaard) of e-mail (info@huygens.nl) t.a.v. de leerlingenadministratie aan de Bergmolen. Desgewenst kunt u het formulier langs brengen bij de leerlingenadministratie (tussen 8.00 en 16.30 uur), deze is voor beide locaties gevestigd op de Bergmolen. 

Bij het inschrijfformulier ontvangen wij graag nog onderstaande:
- kopie identiteitsbewijs of ander(e) overheidsdocument(en) waarop vermeld het        burgerservicenummer en de officiële, volledige naam
- indien van toepassing dyslexie- of dyscalculie-verklaring
- indien van toepassing TOP dossier/OPP

Bij een aanmelding voor de bovenbouw vwo, havo en vmbo-tl verzoeken wij u ook een vakkenkeuzeformulier in te vullen en mee te sturen:
Vakkenkeuzeformulier 3 vmbo-tl
Vakkenkeuzeformulier 4 t/m 6 vwo
Vakkenkeuzeformulier 4 t/m 5 havo
 

Na ontvangst van deze documenten vragen wij gegevens op bij de huidige school van uw kind. Vervolgens neemt de afdelingsleider contact met u op.

havo/vwo leerjaar 1 t/m 3            : Mw. L. Zoon               
havo/vwo leerjaar 4 tm/6             : Mw. M. Knook          
vmbo-tl/havo leerjaar 1 en 2 en   : Dhr. T. Peschke     
vmbo-tl leerjaar 3 en 4  
vmbo-kb/tl leerjaar 1 en 2 en       : Dhr M. Koekkoek      
vmbo-bb/kb leerljaar 1 t/m 4

De toelating tot het Huygens College is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. Intakegesprek
  2. Inlichtingen van de vorige school
  3. Ruimte op onze school in de betreffende afdeling
  4. Voor de bovenbouw: gewenst vakkenpakket
  5. Bevordering naar de gewenste afdeling
  6. Toelating tot 4 havo voor leerlingen met een diploma vmbo-tl: het gemiddeld eindexamencijfer moet minstens 6,8 zijn.

Voor de aanmelding voor 4 havo geldt een aparte toelatingsprocedure, zie Toelatingsprocedure  4 havo vanuit  4 vmbo-tl.

 

 

 

.

 

 
 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl