2e leerjaar en hoger

  Als u uw kind wilt aanmelden voor onze school maakt u een print van het aanmeldformulier en vult deze in. Geen printer thuis? Op uw verzoek sturen wij u het aanmeldformulier graag naar u toe. Vervolgens stuurt u het aanmeldformulier met de op het formulier aangegeven bijlagen naar de leerlingenadministratie. Dit kan per post (Postbus 220, 1700 AE Heerhugowaard) of e-mail (info@huygens.nl). Desgewenst kunt u het formulier langsbrengen bij de leerlingenadministratie (tussen 8.00 en 16.30 uur), deze is voor beide locaties gevestigd op de locatie Middenweg.

  Bij het aanmeldformulier ontvangen wij graag nog onderstaande:
  – kopie identiteitsbewijs of ander(e) overheidsdocument(en) waarop vermeld het burgerservicenummer en de officiële, volledige naam
  – indien van toepassing: officiële diagnoseverklaring (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD)
  – indien van toepassing: TOP dossier/OPP

  Bij een aanmelding voor de bovenbouw vwo, havo en vmbo-tl verzoeken wij u ook een vakkenkeuzeformulier in te vullen en mee te sturen:
  Vakkenpakketkeuzeformulier 3 vmbo-tl
  Vakkenpakketkeuzeformulier 4 vmbo-tl
  Vakkenpakketkeuzeformulier 4 en 5 havo
  Vakkenpakketkeuzeformulier 4, 5 en 6 vwo

  Na ontvangst van deze documenten vragen wij gegevens op bij de huidige school van uw kind. Vervolgens neemt de afdelingsleider contact met u op.

  havo/vwo leerjaar 1 t/m 3            : Mw. L. Zoon
  havo/vwo leerjaar 4 t/m 6            : Dhr. S. Deitmers
  vmbo-tl/havo leerjaar 1 en 2         : Dhr. F. Jonk
  vmbo-tl leerjaar 3 en 4                  : Dhr. J. Boon
  vmbo-kb/tl leerjaar 1 en 2 en
  vmbo-bb/kb leerjaar 1 t/m 4        : Dhr. P. Oudejans

  De toelating tot het Huygens College is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. Intakegesprek
  2. Inlichtingen van de vorige school
  3. Ruimte op onze school in de betreffende afdeling
  4. Voor de bovenbouw: gewenst vakkenpakket
  5. Bevordering naar de gewenste afdeling

  Voor de aanmelding voor 4 havo geldt een aparte toelatingsprocedure, deze vindt u hier.