Gedurende het schooljaar

Als u uw kind gedurende het schooljaar wilt aanmelden voor het leerjaar 2 of hoger, dan neemt u contact op met de afdelingsleider van de betreffende afdeling:

havo/vwo leerjaar 1 t/m 3            : Mw. L. Zoon               
havo/vwo leerjaar 4 tm/6             : Mw. M. Knook          
vmbo-tl/havo leerjaar 1 en 2 en   : Dhr. T. Peschke     
vmbo-tl leerjaar 3 en 4  
vmbo-kb/tl leerjaar 1 en 2 en       : Dhr M. Koekkoek      
vmbo-bb/kb leerljaar 1 t/m 4
       

Volgend schooljaar

Bij aanmelding voor het leerjaar 2 of hoger voor het volgend schooljaar schrijft u uw kind in tijdens de inschrijfavonden of u vult een inschrijfformulier in en stuurt deze naar de administratie van de school. 

Bij het inschrijfformulier ontvangen wij graag de onderstaande bescheiden:

- kopie identiteitsbewijs of ander(e) overheidsdocument(en) waarop vermeld het
   burgerservicenummer en de officiële, volledige naam
- indien van toepassing dyslexie- of dyscalculie-verklaring
- indien van toepassing TOP dossier/groeidocument/handelingsplan
 

 De toelating tot het Huygens College is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. Intakegesprek
  2. Inlichtingen van de vorige school
  3. Ruimte op onze school in de betreffende afdeling
  4. Voor de bovenbouw: gewenst vakkenpakket
  5. Bevordering naar de gewenste afdeling
  6. Toelating tot 4 havo voor leerlingen met een diploma vmbo-tl: het gemiddeld eindexamencijfer moet minstens 6,8 zijn.

 

Voor de aanmelding voor 4 t/m 6 vwo/4 t/m 5 havo verzoeken wij u ook een vakkenkeuzeformulier in te vullen.
Vakkenkeuzeformulier 4 t/m 6 vwo
Vakkenkeuzeformulier 4 t/m 5 havo

Voor de aanmelding voor 4 havo geldt een aparte toelatingsprocedure, zie Toelatingsprocedure  4 havo vanuit  4 vmbo-tl.

 

 

 

.

 

 
 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl