Project Wateroverlast Technologie & Toepassing

Wateroverlast is niet alleen een probleem op het schoolplein. Het is een probleem dat overal steeds vaker voorkomt na hevige regenbuien.

Afgelopen september was de aftrap voor het eerste project door Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de derdejaars leerlingen vmbo-tl Technologie & Toepassing. De opdracht werd gepresenteerd en ook kregen we door middel van een een PowerPointpresentatie een kijkje in wat er allemaal gedaan wordt door het HHN. Twee weken later zijn de leerlingen op de fiets gestapt om de omgeving van Heerhugowaard eens beter te bekijken. ‘Wat wordt er zoal gedaan in Heerhugowaard aan waterbeheer’,  was hierbij de boodschap.

Vandaag was het zover dat we een veldwerker van Tijhuis Ingenieurs op bezoek hadden. Aan de hand van een presentatie van onze kant en opdrachten van Tijhuis Ingenieurs kregen de leerlingen een voorproefje van de inhoud van de functie veldwerker en ook waar de gegevens van de veldwerker worden uitgewerkt. Maar buiten was het pas echt. Per groep kregen de leerlingen te zien, en sommige leerlingen hielpen hier ook goed bij mee, wat een veldwerker voor werkzaamheden heeft. In de sloot vlakbij school werden verschillende metingen gedaan en monsters genomen. Vanuit een bootje werd de baggerdiepte op verschillende plaatsen bepaald en met een waadpak aan mochten de leerlingen, die dit wilden, de beschoeiing van de sloot bekijken en controleren. Ook werd een baggermonster bekeken. De volgende les zullen de leerlingen de gegevens die verkregen zijn met de metingen verder verwerken in een grafiek.

Op deze manier brengen  wij de leerlingen in aanraking met de verschillende beroepen die direct of indirect met water te maken hebben.