Trots op onze leerlingen!

Vorige week was de examenuitslag van het tweede tijdvak. Met veel plezier melden we dat er prachtige examenresultaten zijn behaald:

vmbo-bb 100%
vmbo-kb 100%
vmbo-tl 94 %
havo 98%
vwo 100%

Zes leerlingen slaagden cum laude voor hun diploma. Iedereen van harte gefeliciteerd!