Jongerengemeenteraad – Huygens College wint wisselbeker

Op donderdag 7 maart heeft een afvaardiging van het Huygens College deelgenomen aan de jongerengemeenteraad. Dit is een jaarlijks evenement waarbij verschillende scholen uit de gemeente Dijk en Waard tegen elkaar strijden in een debat. Dit jaar was het onderwerp het instellen van een landelijk vuurwerkverbod of niet. En wat kunnen we lokaal doen om overlast te beperken.
Door de geweldige samenwerking van de fractieleden – onze leerlingen – en de waterdichte motie die we ingediend hebben over het instellen van vuurwerkvrije zones rondom kwetsbare plekken, heeft onze fractie – wederom – de wisselbeker voor de beste fractie gewonnen.
Op 26 maart wordt de door ons ingediende motie besproken in de gemeenteraad en zien we wellicht komende Oud en Nieuw al resultaat.