Businessklas

Wat is de businessklas?
Ben jij een ondernemend type die graag een uitdaging aangaat? Zie jij het wel zitten om later een eigen bedrijf te beginnen of leiding te geven in een bedrijf? Dan is de businessklas van het Huygens College vast iets voor jou!

In de businessklas krijg je de kans om te ontdekken wat ondernemen inhoudt. Je leert wat ondernemen is, je gaat onderzoeken waar je kwaliteiten liggen en hoe je met een goed idee geld kunt verdienen.

Als je deelneemt aan de businessklas krijg je wekelijks naast je normale lesprogramma twee lesuren extra les in business. De lessen worden op school gegeven door een docent (bedrijfs-)economie.

Voor wie is de businessklas?
De businessklas kan worden gevolgd door leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van beide locaties. De lessen worden gegeven op de locatie Middenweg. Je hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen om aan de businessklas deel te mogen nemen. Uiteraard verwachten we wel dat je geïnteresseerd bent in business.

Aanmelden
Je kan voor de businessklas eerste leerjaar worden opgegeven tijdens de aanmelding voor onze school.

Iedereen die aangemeld is voor eind april, is verzekerd van deelname. Aanmeldingen die later binnenkomen (uiterlijk 1 oktober) worden gehonoreerd als er voldoende ruimte is in de groep. Leerlingen kunnen eventueel op een wachtlijst geplaatst worden.

Voor de businessklas wordt een bijdrage per schooljaar van € 50,- gevraagd voor aanschaf van materialen en excursies.  De bijdrage betreft een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat leerlingen waarvoor de bijdrage niet is betaald, niet uitgesloten worden van deelname aan de businessklas. Het gevolg van niet-betalen kan wel zijn, dat het voor de school moeilijk wordt om activiteiten die betaald worden uit deze bijdrage, te blijven organiseren.

De lessen van de businessklas starten na de herfstvakantie en duren tot en met eind mei.

Is de activiteit toch niet helemaal wat je er van verwacht?  Je kan tot 1 maand na de start van de activiteit na overleg met de docenten, eventueel wisselen van activiteit. Als je binnen deze maand stopt met de activiteit, wordt de bijdrage teruggestort met inhouding van gemaakte kosten. Na deze periode vindt geen restitutie plaats.

Mocht je nog een vraag hebben, neem dan gerust contact op door een e-mail te sturen naar  businessklas@huygens.nl

Volg de businessklas op de school van jouw toekomst!