Scienceklas

Wat is de scienceklas?

Ben jij iemand die graag uitzoekt hoe dingen werken?  Die heel nieuwsgierig is en het leuk vindt om proefjes uit te voeren? En wil jij je laten verrassen door de wondere wereld van de natuurwetenschappen? Neem dan deel aan de scienceklas van het Huygens College!

In de scienceklas krijg je wekelijks naast je normale lesprogramma twee lesuren extra les in de natuurwetenschappen. Hieronder verstaan we vakken als biologie, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde en techniek. De lessen worden gegeven in onze moderne sciencelokalen door natuurkunde- en biologiedocenten.

Je gaat onderzoekjes opzetten en uitvoeren. Daarbij leer je hoe je conclusies kan trekken uit de resultaten van je onderzoek. Je zult gebruik maken van faciliteiten zoals microscopen, laboratoriummaterialen en Chromebooks.

Voor wie is de scienceklas?

De scienceklas kan worden gevolgd door leerlingen van het eerste en tweede leerjaar vwo, havo/vwo en vmbo-tl/havo. Er worden geen eisen gesteld aan je deelname maar we verwachten natuurlijk wel dat je interesse hebt in natuurwetenschappelijke  onderwerpen.

Aanmelden

Je kan voor de scienceklas eerste leerjaar worden opgegeven tijdens de aanmelding voor onze school.

Iedereen die aangemeld is voor eind april, is verzekerd van deelname. Aanmeldingen die later binnenkomen (uiterlijk 1 oktober) worden gehonoreerd als er voldoende ruimte is in de groep. Leerlingen kunnen eventueel op een wachtlijst geplaatst worden.

Voor de scienceklas wordt een bijdrage per schooljaar van € 40,00 gevraagd voor materialen en excursies. De bijdrage betreft een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat leerlingen waarvoor de bijdrage niet is betaald, niet uitgesloten worden van deelname aan de scienceklas. Het gevolg van niet-betalen kan wel zijn, dat het voor de school moeilijk wordt om activiteiten die betaald worden uit deze bijdrage, te blijven organiseren.

De lessen van de scienceklas starten na de herfstvakantie en duren tot en met eind juni.

Is de activiteit toch niet helemaal wat je er van verwacht?  Je kan tot 1 maand na de start van de activiteit na overleg met de docenten, eventueel wisselen van activiteit.  Als je binnen deze maand stopt met de activiteit, wordt de bijdrage teruggestort met inhouding van gemaakte kosten. Na deze periode vindt geen restitutie plaats.

Mocht je nog een vraag hebben, neem dan gerust contact op door een e-mail te sturen naar  scienceklas@huygens.nl

Volg de scienceklas op de school van jouw toekomst!