Spring naar content
logo

'Onze school, jouw toekomst!'

Scienceklas

Wat is de scienceklas?

Ben jij iemand die graag uitzoekt hoe dingen werken?  Die heel nieuwsgierig is en het leuk vindt om proefjes uit te voeren? En wil jij je laten verrassen door de wondere wereld van de natuurwetenschappen? Neem dan deel aan de scienceklas van het Huygens College!

In de scienceklas krijg je naast je normale lesprogramma twee uur extra in de week les in de natuurwetenschappen. Hieronder verstaan we vakken als biologie, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde en techniek. De lessen worden gegeven in onze moderne sciencelokalen door natuurkunde- en biologiedocenten.

De scienceklas bestaat uit twee delen. Je gaat aan de slag met het schrijven van programma’s voor robotica en je gaat onderzoekjes opzetten en uitvoeren. Daarbij leer je hoe je conclusies kan trekken uit de resultaten van je onderzoek. Je zult gebruik maken van de faciliteiten van de sciencelokalen zoals microscopen, laboratoriummaterialen en Chromebooks.

Aan het einde van de lessenserie presenteer je je resultaten aan je familie en andere belangstellenden. Tot het programma van de scienceklas behoort ook een excursie.

Voor wie is de scienceklas?

De scienceklas kan worden gevolgd door leerlingen van het eerste en tweede leerjaar vwo, havo/vwo en vmbo-tl/havo. Er worden geen eisen gesteld aan je deelname maar we verwachten natuurlijk wel dat je interesse hebt in de natuurwetenschappelijke  onderwerpen.

Aanmelden

U kunt uw kind opgeven voor de scienceklas 1e leerjaar tijdens de digitale aanmelding van uw kind voor het schooljaar 2021-2022.

Voor de scienceklas wordt een bijdrage van € 40 gevraagd. Deze kosten moeten voor aanvang van de lessen betaald zijn. De lessen van de scienceklas starten na de herfstvakantie en duren 20 weken.

Mocht je nog een vraag hebben, neem dan gerust contact op met de coördinator van de scienceklas: mw. W. de Wind, wind.w@huygens.nl.

Volg de scienceklas op de school van jouw toekomst!