Afkortingen vakken

Afkorting Vak
AK Aardrijkskunde
BECO Bedrijfseconomie
BHA Beeldende vorming handvaardigheid
BI Biologie
BUSI Businessklas
BV Beeldende vorming
CKV Culturele en kunstzinnige vorming
CULTUUR Cultuurklas
DR Drama
DU Duits
EN Engels
EO Economie en ondernemen
FA Frans
GS Geschiedenis
HBR Horeca, bakkerij en recreatie
HV Handvaardigheid
K&C Kunst en cultuur
KCKV Kunstvakken incl. ckv
KUBV Kunst beeldende vorming
KUMU Kunst muziek
LO Lichamelijke opvoeding
LOB Loopbaanoriëntatie
MAAT Maatschappijleer
M&M Mens en maatschappij
M&N Mens en natuur
MU Muziek
MW Maatwerk
NE Nederlands
NLT Natuur, leven en technologie
NSK1 Natuur-/scheikunde (natuurkunde)
NSK2 Natuur-/scheikunde (scheikunde)
PPE Praktisch Programma economie en ondernemen
SCIENCE Scienceklas
SPORT Sportklas
TE Tekenen
T&T Technologie en toepassing
WI Wiskunde