Cultuurklas

Wat is de cultuurklas?

Ben jij graag creatief bezig, hou je van dingen bedenken en uitvoeren? Vind je het leuk om met je handen te werken of om op het podium te staan? Doe dan mee met onze cultuurklas!

In de cultuurklas ga je aan de slag met activiteiten op het gebied van expressie. Dit kan bestaan uit tekenen, ontwerpen, creëren, toneel spelen of muziek maken.  Bij de activiteiten staat steeds een andere techniek of thema centraal.  Het programma kan jaarlijks wisselen. We hebben vooraf plannen voor het programma maar passen dit gerust aan als we andere mooie, creatieve ideeën hebben. We vragen daarbij soms ook om jouw inbreng of die van de groep.

Als je deelneemt aan de cultuurklas krijg je wekelijks naast je normale lesprogramma twee lesuren extra les in culturele vakken. De lessen worden op school gegeven door de docenten tekenen en handvaardigheid met hulp van docenten drama en muziek.

Voor wie is de cultuurklas?

De cultuurklas kan worden gevolgd door leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van beide locaties. Er is geen toelatingstest, maar we verwachten natuurlijk wel dat je interesse hebt in, en veel plezier beleeft aan tekenen, ontwerpen, toneelspelen en muziek.

Aanmelden

Je kan voor de cultuurklas eerste leerjaar worden opgegeven tijdens de aanmelding voor onze school.

Iedereen die aangemeld is voor eind april, is verzekerd van deelname. Aanmeldingen die later binnenkomen (uiterlijk 1 oktober) worden gehonoreerd als er voldoende ruimte is in de groep. Leerlingen kunnen eventueel op een wachtlijst geplaatst worden.

Voor de cultuurklas wordt een bijdrage per schooljaar van € 60,00 gevraagd voor gastlessen, materialen en excursies.  De bijdrage betreft een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat leerlingen waarvoor de bijdrage niet is betaald, niet uitgesloten worden van deelname aan de cultuurklas. Het gevolg van niet-betalen kan wel zijn, dat het voor de school moeilijk wordt om activiteiten die betaald worden uit deze bijdrage, te blijven organiseren.

De lessen van de cultuurklas starten na de herfstvakantie en duren tot en met eind mei.

Is de activiteit toch niet helemaal wat je er van verwacht?  Je kan tot 1 maand na de start van de activiteit na overleg met de docenten, eventueel wisselen van activiteit. Als je binnen deze maand stopt met de activiteit, wordt de bijdrage teruggestort met inhouding van gemaakte kosten. Na deze periode vindt geen restitutie plaats.

Mocht je nog een vraag hebben, neem dan gerust contact op door een e-mail te sturen naar cultuurklas@huygens.nl.

Volg de cultuurklas op de school van jouw toekomst!