Studiebegeleiding vwo en havo

De decaan bereidt de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan voor op:

  • keuze van een profiel (havo of vwo),
  • keuze van een vervolgopleiding.

De decaan voor vwo en havo is dhr. drs. H. Middelhoven.

Hieronder treft u een overzicht aan van de voorlichting die de decaan geeft. Als u een persoonlijke afspraak wilt maken, mailt u naar middelhoven.h@huygens.nl.

Keuze van een profiel

3 vwo en 3 havo
Beroepeninteressetest
Profielkeuzelessen
Project ‘Kiezen en delen’: leerlingen van de 3e klas gaan in gesprek met leerlingen van de 4e klas over de profielkeuzen.
Individuele gesprekken met leerlingen

Keuze van een vervolgopleiding

Eerste twee leerjaren vwo, havo 
Vorming van beroepsbeelden door middel van projecten tijdens Huygensdagen.

4 t/m 6 vwo en 4, 5 havo
Regionale voorlichtingsavonden
Individuele gesprekken met leerlingen

Informatieavonden voor ouders

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond. De informatie van deze avonden kunt u teruglezen in de Presentatie Ouderavond Tweede Fase en Presentatie Ouderavond Examenjaar.