Studiebegeleiding vwo en havo

De decaan bereidt de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan voor op:

  • de keuze van een profiel voor de bovenbouw
  • de keuze van een vervolgopleiding

Keuze van een profiel

3 vwo en 3 havo
Beroepeninteressetest
Profielkeuzelessen
Project ‘Kiezen en delen’: leerlingen van de 3e klas gaan in gesprek met leerlingen van de 4e klas over de profielkeuzen.
Individuele gesprekken met leerlingen

Keuze van een vervolgopleiding

Eerste twee leerjaren vwo, havo 
Vorming van beroepsbeelden door middel van projecten tijdens Huygensdagen.

4 t/m 6 vwo en 4, 5 havo
Regionale voorlichtingsavonden
Individuele gesprekken met leerlingen

Informatieavonden voor ouders
Aan het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de decaan havo en vwo, dhr. H. Middelhoven (middelhoven.h@huygens.nl).