Extra ondersteuning

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij/zij niet optimaal kan functioneren op school ten gevolge van beperkingen of andere problematiek? Dan kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator. Dit kan bij de aanmelding voor onze school of gedurende de schoolloopbaan via de mentor en het ondersteuningsteam.

De extra ondersteuning bestaat o.a. uit hulp door een begeleider van de Trajectgroep (TG). Op beide locaties is een lokaal ingericht waar de leerlingen tussen 08.00 en 16.30 uur terecht kunnen met vragen, om tot rust te komen of te studeren.

De TG biedt ‘ondersteuning op maat’. Dat houdt in dat in samenspraak met ouders en de leerling wordt vastgesteld welke ondersteuning en aandacht de leerling nodig heeft. Daarop wordt een handelingsplan of Top-Dossier opgesteld, in samenspraak met het docententeam.

De ondersteuningscoördinator kan een leerling ook doorverwijzen naar de jeugd- en gezinscoach. De hulp kan bestaan uit gesprekken met leerlingen; advies naar ouders; verhelderen van de hulpvraag of doorverwijzing voor specifieke hulpverlening.

In ons ondersteuningsprofiel kunt u meer lezen over de ondersteuning die wij bieden.

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden? Dan vragen wij het samenwerkingsverband om mee te denken. Samen met de ouders, leerling en school komen we tot een plan van aanpak. Het samenwerkingsverband biedt kinderen in de regio passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende plek en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft.

Wilt u meer weten over het samenwerkingsverband? Kijk dan op www.swvnk.nl of bel naar (072) 79 20 100.

De contactpersonen voor de extra ondersteuning op het Huygens College zijn de ondersteuningscoördinatoren: