Extra ondersteuning

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij/zij niet goed kan functioneren op school ten gevolge van sociale, emotionele of fysieke beperkingen? Dan kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator bij de aanmelding voor onze school of gedurende de schoolloopbaan.

De extra ondersteuning bestaat uit hulp door een begeleider van de Trajectgroep. Op beide locaties is een lokaal ingericht (de zogeheten Trajectgroep) waar de leerling tussen 8.30 en 16.30 uur terecht kan met zijn/haar vragen of even op verhaal komen.

In ons ondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan kunt u meer lezen over de ondersteuning die wij bieden. 

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden? Dan kunnen we samen met u een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. Het samenwerkingsverband helpt bij het zoeken van de beste oplossing voor kinderen.

Het samenwerkingsverband biedt kinderen in de regio passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende plek en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen in het voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland toewerken naar een diploma, een baan of een andere passende plek in de maatschappij.

Wilt u meer weten over het samenwerkingsverband? Kijk dan op www.swvnk.nl of bel naar (072) 79 20 100.

De contactpersonen voor de extra ondersteuning op het Huygens College zijn de ondersteuningscoördinatoren:

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl