Extra ondersteuning

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij/zij niet optimaal kan functioneren op school ten gevolge van beperkingen of andere problematiek? Dan kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator. Dit kan bij de aanmelding voor onze school of gedurende de schoolloopbaan via de mentor en het ondersteuningsteam.

De extra ondersteuning bestaat uit hulp door een begeleider van de Trajectgroep (TG). Op beide locaties is een lokaal ingericht waar de leerlingen tussen 08.00 en 16.30 uur terecht kunnen met vragen, om tot rust te komen of te werken.

De TG biedt ‘ondersteuning op maat’. Dat houdt in dat in samenspraak met ouders en de leerling wordt vastgesteld welke ondersteuning en aandacht de leerling nodig heeft. Daarop wordt een handelingsplan of actieplan opgesteld, in samenspraak met het docententeam.

De leerlingen die gebruik maken van de TG krijgen allen een zogeheten compensatiekaart. Op deze kaart staan de rechten en plichten van de desbetreffende leerling beschreven. Deze kaart hebben de leerlingen altijd bij zich en kunnen ze laten zien wanneer ze bijvoorbeeld een time-out willen nemen.

In ons ondersteuningsprofiel kunt u meer lezen over de ondersteuning die wij bieden.

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden? Dan vragen wij het samenwerkingsverband om mee te denken. Samen met de ouders, leerling en school komen we tot een plan van aanpak.

Het samenwerkingsverband biedt kinderen in de regio passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende plek en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen in het voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland toewerken naar een diploma, een baan of een andere passende plek in de maatschappij.

Wilt u meer weten over het samenwerkingsverband? Kijk dan op www.swvnk.nl of bel naar (072) 79 20 100.

De contactpersonen voor de extra ondersteuning op het Huygens College zijn de ondersteuningscoördinatoren: