Trajectgroep

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij/zij niet optimaal kan functioneren op school ten gevolge van beperkingen of gestapelde problematiek? Dan kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator. Dit kan bij de aanmelding voor onze school of gedurende de schoolloopbaan via de mentor en het zorg-adviesteam.

De extra ondersteuning bestaat uit hulp door een begeleider van de Trajectgroep (TG). Op beide locaties is een lokaal ingericht waar de leerlingen tussen 08.00 en 16.30 uur terecht kunnen met vragen, om tot rust te komen of te werken.

De TG beidt 'ondersteuning op maat'. Dat houdt in dat in samenspraak met ouders en de leerling wordt vastgesteld welke ondersteuning en aandacht de leerling nodig heeft. Daarop wordt een handelingsplan of actieplan opgesteld, in samenspraak met het docententeam.

De leerlingen die bij de TG zijn aangesloten krijgen allen een zogeheten compensatiekaart. Op deze kaart staan de rechten en plichten van de desbetreffende leerling beschreven. Deze kaart hebben de leerlingen altijd bij zich en kunnen ze laten zien wanneer ze bijvoorbeeld een time-out willen nemen.

In ons ondersteuningsprofiel kunt u meer lezen over de ondersteuning die wij bieden. 

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden? Dan kunnen we samen met u een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. Het samenwerkingsverband helpt bij het zoeken van de beste oplossing voor kinderen.

Het samenwerkingsverband biedt kinderen in de regio passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende plek en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen in het voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland toewerken naar een diploma, een baan of een andere passende plek in de maatschappij.

Wilt u meer weten over het samenwerkingsverband? Kijk dan op www.swvnk.nl of bel naar (072) 79 20 100.

De contactpersonen voor de extra ondersteuning op het Huygens College zijn de ondersteuningscoördinatoren:

 

Huygens College Heerhugowaard

Middenweg 68: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Postbus 220
1700 AE  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl