Faalangstreductie

Angstgevoelens en spanning kunnen een negatief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen. Hierdoor presteert een leerling onder zijn/haar vermogen. In het eerste en tweede leerjaar kunnen mentoren in overleg met de ouders een leerling laten screenen op faalangst. Als de uitkomst van deze screening hier aanleiding toe geeft, wordt (weer in overleg met de ouders) de betreffende leerling faalangstreductietraining aangeboden. Een dergelijke training wordt ook aangeboden aan examenleerlingen die daar behoefte aan hebben.

Contactpersoon faalangstreductie: mw. Nathalie Van der Linden (linden.n@huygens.nl)