Dyslexie

Bij een aantal leerlingen is tijdens de basis­schooltijd door onderzoek vastgesteld dat er sprake is van dyslexie. De verklaring waaruit dit blijkt, geldt ook in het voortgezet onder­wijs. Aan betreffende ouders wordt gevraagd bij de aanmelding van hun kind voor onze school, de verklaring mee te sturen.

Het kan voorkomen dat tijdens de school­loopbaan in het voortgezet onderwijs blijkt dat er mogelijk sprake is van dyslexie. In dat geval kan er door school een screening worden afgenomen, om vast te stellen of het vermoeden van dyslexie gegrond is. Wanneer dit zo blijkt te zijn, kan de leerling worden doorverwezen voor officieel onderzoek. De kosten van dit onderzoek worden in rekening gebracht bij ouders.

Voor leerlingen met dyslexie worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen leerlingen handvatten voor het omgaan met dyslexie. Leerlingen met dyslexie mogen van bepaalde faciliteiten gebruik maken. Docenten zien in de Magisteragenda van de betreffende leer­lingen welke faciliteiten dit betreft.

De faciliteiten zijn: extra tijd bij een toets, een vaste lay-out bij toetsen, hulpkaarten en gebruik mogen maken van een digitaal voorleesprogramma.

De school werkt met een dyslexieprotocol. Deze kan desgewenst opgevraagd worden bij de contactpersoon dyslexiebegeleiding, mw. J. Ricke (ricke.j@huygens.nl)

Dyscalculie

Als een leerling vanwege dyscalculie problemen heeft met rekenen en/of wiskunde kan er extra hulp geboden worden door een docent wiskunde.