Dyslexie

Bij sommige leerlingen wordt op de basisschool vastgesteld dat er sprake is van dyslexie. Voor deze leerlingen is een dyslexieverklaring afgegeven. Deze verklaring geldt ook voor het voortgezet onderwijs.

Een enkele keer komt het voor dat pas in het vervolgonderwijs duidelijk wordt dat er sprake is van dyslexie. Deze leerlingen worden, in overleg met de ouders, voor een dyslexieonderzoek voorgedragen. Die onderzoeken worden deels door de ouders bekostigd.
In 2016/17 krijgen leerlingen met dyslexie een programma van 5 bijeenkomsten aangeboden van een dyslexiecoach die wij inhuren. Deze coach helpt uw zoon of dochter stapsgewijs op weg: het aanleren van vaardigheden, het werken aan zelfvertrouwen en het adequaat gebruik maken van het computerhulpmiddel Claro Read, een computerprogramma waarin methodisch materiaal van de boekenlijst als gesproken woord kan worden verwerkt.

Volgend schooljaar hebben we eigen personeelsleden ingewerkt om die taak inhoud te geven. Daarnaast bieden ook leerlingbegeleiders ondersteuning aan op dit gebied.

Voor meer informatie zie het Protocol Dyslexie Huygens College

Dyscalculie

Als een leerling vanwege dyscalculie problemen heeft met rekenen en/of wiskunde kan er extra hulp geboden worden door een docent wiskunde.

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl