Mentor

Begeleiding door de mentor

De mentor is voor ouders en leerlingen de contactpersoon bij vragen over studievoortgang of welbevinden op school. De mentor ziet toe op de studieresultaten en de ontwikkeling van de leerling.

In het eerste leerjaar begeleidt de mentor de leerlingen bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook wordt in dit jaar de leerlingen geleerd hoe ze de lesstof moeten leren en huiswerk moeten aanpakken. De mentor ziet zijn mentorleerlingen regelmatig: in de onderbouw wekelijks, in de bovenbouw als de mentor dit nodig vindt of op verzoek van de leerling.

In het begin van het schooljaar wordt een informatieavond voor ouders georganiseerd, waarin zij kennis kunnen maken met de mentor. Ten tijde van het eerste en tweede rapport kunnen ouders zich inschrijven voor een gesprek met de mentor. Daarnaast kunnen ouders gedurende het schooljaar altijd contact opnemen met de mentor.