Sociaal-emotionele begeleiding

Het kan voorkomen dat een leerling bij zijn/haar ontwikkeling wordt gehinderd door sociale en/of emotionele problemen. In dat geval kan de leerling, de ouder of de mentor contact opnemen met de ondersteuningscoördinator (Middenweg/Umbriëllaan). Zij kan vervolgens de counselor van onze school, mevr. Buis inschakelen. De counselor voert gesprekken met de leerling. De counselor brengt geen verslag uit, maar kan de mentor en/of andere betrokkenen, zoals de ouders of hulpverleners, adviseren. Eventuele verdere (externe) hulp wordt gecoördineerd door de ondersteuningscoördinatoren.