Sociaal-emotionele begeleiding

Er zijn leerlingen die bij hun studie worden gehinderd door sociale en/of emotionele problemen. In dat geval kan de leerling, de ouder of de mentor contact opnemen met de ondersteuningscoördinator Middenweg of Umbriëllaan. Zij kan vervolgens de counselor van onze school inschakelen. De counselor voert gesprekken met de leerling en overlegt met de ondersteuningscoördinator of eventuele verdere (externe) hulp nodig is. De counselor brengt geen verslag uit, maar kan de mentor en/of andere betrokkenen, zoals de ouders of hulpverleners, adviseren.