Sociaal-emotionele begeleiding

Het kan voorkomen dat een leerling bij zijn/haar ontwikkeling wordt gehinderd door sociale en/of emotionele problemen. In dat geval kan de leerling, de ouder of de mentor contact opnemen met de ondersteuningscoördinator (Bergmolen/Umbriëllaan). Zij kan vervolgens de counselor van onze school, mw. Draaistra,  inschakelen. De counselor voert gesprekken met de leerling en coördineert eventueel verdere (externe) hulp. De counselor brengt geen verslag uit, maar kan de mentor en/of andere betrokkenen, zoals de ouders of hulpverleners, adviseren.

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl