Maatwerk

Niet elk kind is hetzelfde. De een gaat snel door de lesstof, de ander heeft extra ondersteuning nodig. De school speelt hierop in door regelmatig maatwerk te bieden. Dit doen we op verschillende manieren. Zo heeft ons gebouw aan de Middenweg op elke verdieping extra studieplekken. Hier kunnen leerlingen die dit aankunnen, zelfstandig aan het werk gaan onder leiding van een onderwijsassistent. De lesgevende docent kan vervolgens aan de leerlingen die dit nodig hebben, extra uitleg geven. Op de locatie Umbriëllaan worden klassikaal extra uren ingeroosterd waarin leerlingen o.a. studievaardigheden worden aangeleerd.

Sinds een aantal jaren kunnen leerlingen in de examenklassen ervoor kiezen om examen te doen in een vak op een hoger niveau. Een 4 vmbo-tl leerling doet bijvoorbeeld examen voor Engels op havo-niveau. Voor deze leerlingen roosteren we ook extra uren in. En als de resultaten van Citotoetsen daar aanleiding toe geven, geven we extra lessen Nederlands, Engels of wiskunde aan leerlingen in de onderbouw.  We bieden ook maatwerk door trainingen sociale vaardigheden en faalangstreductie aan te bieden.

De eerste- en tweedejaarsleerlingen kunnen deelnemen aan Huygens Extra, waarbij leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur, business en science.

We hebben ook oog voor leerlingen in de hogere leerjaren die behoefte hebben aan extra uitdaging. Aan hen bieden we extra lesstof aan in de vorm van een project waarin ze zelfstandig onderzoek kunnen doen.

Het Huygens College vindt het belangrijk dat leerlingen echt worden gezien en dat zoveel mogelijk wordt tegemoetgekomen aan de verschillende leerbehoeftes.