Goed onderwijs
We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van ons onder­wijs. Door deelname aan landelijke toetsen en het organiseren van collegiale feedback controleren we regelmatig of ons onderwijs het hoge niveau biedt waar we voor staan. Deze aandacht voor kwaliteit heeft geleid tot uitstekende examenresultaten.

Onze docenten geven gevarieerde lessen. Vaak beginnen deze met een klassikale uitleg waarna de leerlingen aan de slag gaan met verschillende soorten opdrachten. Opdrachten waarbij de leerlingen zelfstandig studeren, in kleine groepjes werken of bijvoorbeeld een presentatie geven aan de klas. Hierbij zetten we veelvuldig digitale programma’s in zoals Quizlet, LessonUp en YouTube. De school beschikt over twee moderne gebouwen met de hiervoor benodigde voorzieningen als wifi, digitale schoolborden en Chromebooks.

Persoonlijk
Onze school telt 1400 leerlingen, verdeeld over de locatie Middenweg (1100 leerlingen) en de locatie Umbriëllaan (300 leerlingen). We hechten veel waarde aan een positieve sfeer op school, waarin de leerling zich op zijn/haar gemak voelt.  Personeelsleden en leerlingen kennen elkaar goed. Leerlingen voelen zich gezien en (h)erkend. De school staat bekend om de persoonlijke sfeer. Een dergelijke sfeer draagt bij aan het welbevinden van de leerling en een succesvolle schoolloopbaan.

Veel extra’s
Vier keer per jaar organiseren we Huygensdagen. Tijdens deze dagen wordt een deel van de reguliere lessen vervangen door speciale activiteiten. Deze activiteiten kunnen bestaan uit gastlessen, projecten, excursies en verdiepingslessen.

We organiseren deze activiteiten omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen op verschillende manieren de lesstof tot zich kunnen nemen. We merken dat de lesstof daardoor beter wordt begrepen en onthouden. Ook zien leerlingen de samenhang tussen vakken in de projecten waar meerdere vakken aan de orde komen. Daarnaast organiseren we voor leerlingen activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De leerlingen van de eerste en tweede klassen kunnen deelnemen aan Huygens Extra. Huygens Extra zijn extra lessen op het gebied van sport, cultuur, business of science buiten het reguliere lesrooster om. Met deze extra lessen geven we leerlingen de kans om hun talenten op genoemde gebieden te ontwikkelen.

Examen­leerlingen vwo, havo en vmbo-tl kunnen naast de reguliere vakken kiezen voor het vak handvaardigheid. De leerlingen van havo en vwo kunnen ook examen doen in bedrijfseconomie, muziek en NLT (natuur, leven, technologie). In de bovenbouw vmbo-tl bieden we de praktijkgerichte vakken Technologie & Toepassing en Economie & Ondernemen aan. De leerlingen krijgen bij deze vakken levensechte opdrachten van lokale instanties. Hierbij maken ze gebruik van innovatieve technologie.

Bijna alle vmbo-tl leerlingen doen examen in een extra, zevende vak.