Nieuwe vakken

Nieuwe vakken

Nog steeds krijg je vakken als Nederlands, geschiedenis en biologie, maar daarnaast zijn er praktijkvakken bijgekomen. De lesstof van deze vakken sluit aan bij problemen in de maatschappij, zoals klimaatverandering. Je gaat aan de slag met het bedenken van oplossingen of je ontwerpt een product dat goed gebruikt kan worden in een bedrijf. Daarbij leer je hoe je je werk moet plannen en hoe je kunt samenwerken met anderen.

Vmbo-bb/kb
Op de Umbriëllaan maak je wekelijks op dinsdagmiddag op actieve en/of creatieve wijze kennis met de verschillende vmbo-profielen. Dit helpt je bij het kiezen van een profiel in de bovenbouw en een vervolgopleiding daarna. Tijdens deze projectmiddag ga je bijvoorbeeld aan de slag met het ontwerpen van een eigen stad (profiel ‘Mobiliteit en transport’) en het maken van content als foto’s en video’s (profiel Media, Vormgeving en ICT). Ook komen er gastsprekers langs en volg je workshops buiten de deur. Je leert vaardigheden als samenwerken en presenteren.

Vmbo-tl

Aan het einde van de tweede klas kan je een praktijkgericht vak kiezen voor het derde en vierde leerjaar vmbo-tl. Het gaat om Economie & ondernemen (E&O) of Technologie & toepassing (T&T). Bij deze vakken leer je door te doen. Voorbeelden van opdrachten: bij E&O bedenk je een plan voor een bedrijf in de regio om meer producten te verkopen of onderzoek je wat er allemaal komt kijken bij het inrichten van een schoolplein. Je leert bij dit vak veel over marketing, communicatie en het ondernemerschap. Docenten van het Horizon College (mbo-opleiding) geven gastlessen.
Bij T&T onderzoek je hoe technologie toegepast kan worden in de praktijk. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld een opdracht van het hoogheemraadschap om een oplossing te bedenken voor wateroverlast. Of er wordt een nieuwe camper ontworpen, en daar hoort natuurlijk een bezoek aan een camperbedrijf bij!
We maken bij de opdrachten gebruik van technieken als VR-brillen en een laserprinter.

Havo en vwo

Ook leerlingen van 4 havo en vwo kunnen in de bovenbouw een praktijkvak volgen, namelijk Natuur, Leven en Technologie (NLT). Dit sciencevak is een keuzevak naast de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Het vak NLT sluit goed aan op ontwikkelingen in de samenleving, wetenschap en technologie. Opdrachten kunnen gaan over duurzaamheid en de energieproblematiek. Leerlingen doen onderzoek, werken samen, lossen problemen op, ontwerpen en presenteren. Ook worden bedrijven bezocht waar de leerlingen ter plekke opdrachten uitvoeren.