Nieuwe vakken

Nieuwe vakken

M&M, M&N en K&C
Op de Umbriëllaan zijn we in 2021-2022 begonnen met de nieuwe vakken mens & maatschappij (M&M), mens & natuur (M&N) en kunst & cultuur (K&C).

De vakken geschiedenis en aardrijkskunde geven we op die locatie vanaf het eerste leerjaar niet meer apart maar we hebben ze samengevoegd tot het vak M&M. Verzorging en biologie vormen samen M&N en bij K&C wordt tekenen, handvaardigheid, muziek en drama gecombineerd.

Het voordeel hiervan is dat leerlingen meer de samenhang tussen vakken gaan herkennen. Ze zijn daarmee beter voorbereid op hun toekomst. Ook krijgen de leerlingen les van minder docenten. Een middag in de week wordt lesgegeven in projectvorm waarbij de leerlingen leren samenwerken en presenteren.

Natuur, leven en technologie
De leerlingen van 4 havo kunnen het nieuwe vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) volgen. Dit sciencevak bieden we als keuzevak aan naast de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Het vak NLT, waarin genoemde vakken samenkomen, sluit goed aan op ontwikkelingen in de samenleving, wetenschap en technologie. Opdrachten gaan bijvoorbeeld over duurzaamheid en de energieproblematiek. Leerlingen doen onderzoek, werken samen, lossen problemen op, ontwerpen en presenteren. Voor de opdrachten voeren de leerlingen regelmatig buiten de school onderzoeken uit, bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsbezoek.

Economie & ondernemen
Nieuw ook is het vak Economie & Ondernemen (E&O) in het derde leerjaar van het vmbo-tl. E&O is een heel praktisch vak, de leerlingen leren door te doen. De E&O-leerlingen werken samen aan projecten. Denk hierbij aan het bedenken van een plan voor een bedrijf in de regio om meer producten te verkopen of onderzoek naar wat er allemaal komt kijken bij het inrichten van een schoolplein. De leerlingen leren bij dit vak veel over marketing, communicatie en het ondernemerschap. Docenten van het Horizon College (mbo-opleiding) geven gastlessen.